Tuesday, February 5, 2013

ทำไมหลวงพ่อโพธิ์ศรีสุริยะ เขมรโตถึงไม่ได้อนุญาตให้ทุกคนพูดสัจธรรม

ผมเองเคยหลีกเลี่ยงที่จะเขียนตอบคำถามนี้ เพราะสาเหตุหลายประการ แต่ถึงตรงนี้คงเลี่ยงไม่ได้แล้ว ถึงแม้ว่ามันจะสุ่มเสี่ยงกับการถูกกล่าวหาว่าเป็นเผด็จการ พยายามจะการันตีตัวเองหรือพยายามจะผูกขาด หรืออะไรก็เอาเถอะ ถ้ามันจะโดนยังไงก็โดน คนไม่เข้าใจยังไงก็ไม่เข้าใจ คนจะหมั่นไส้ยังไงก็จะหมั่นไส้อยู่วันยังค่ำ ขอตอบเลยละกัน

หลวงพ่อท่านไม่ได้อนุญาตให้ทุกคนสามารถพูดสัจธรรมได้ก็เพราะว่า ผู้ที่ยังไม่ตรงต่อเนื้อหาสัจธรรมนั้น การถ่ายทอดสัจธรรมจะเป็นไปบนความนึกคิด ตรึกตรอง ปรุงแต่ง จดจำ สร้างความเห็นความหมาย พูดง่ายๆว่ามันใช้ความพยายามอย่างมากที่จะสื่อเนื้อหาสัจธรรมตรงนั้นออกมา นั่นก็หมายความว่า การถ่ายทอดสัจธรรมของผู้ที่ยังไม่สว่าง จะเต็มไปด้วยการเจริญในสัญญาและสังขารขันธ์ อีกทั้งยังต้องผ่านกระบวนการที่ต้องตั้งเยอะมาก กว่าที่จะสื่อสัจธรรมออกไปได้ ดังนั้นผู้ที่ยังไม่สว่างจริง พอสื่อสัจธรรมออกมาแล้ว มันอาจจะถูกต้องในเนื้อหาก็ได้ แต่มันจะไม่มีพลังในการทำให้คนที่รับสารคลายจากอุปาทานขันธ์ หรือที่เรียกว่าพลังไร้นั่นแหละ หนำซ้ำตัวเองยังเหนื่อยเองด้วยเพราะใช้กำลังมาก

การสื่อสารสัจธรรมไปสู่ปลายทางนั้นผู้ส่งสารจะสะท้อนสัจธรรมจากความว่างเพียงอย่างเดียว คือว่างแล้วพูด ว่างแล้วเขียน ไม่ใช้ความจำ ไม่ใช้การนึกคิดปรุงแต่ ไม่ต้องมีตำราอ้างอิง ทุกอย่างล้วนเป็นไปเองแบบฉับพลันทันที เป็นอัตโนมัติไปเองแบบที่หลวงพ่อฯบอกเอาไว้จริงๆ แต่ถ้าพูดหรือเขียนจากความเป็นอัตตาตัวตน ผู้ที่สื่อสัจธรรมออกไปจะอึดอัดคับข้องเอง เพราะมันต้องตั้ง แต่ถ้าสะท้อนออกจากความว่าง คนพูดก็จะว่างหรือสว่างโพล่งทันทีที่การสื่อสารนั้นจบลง คนที่อ่านหรือคนที่ฟังก็จะคลายตามได้ทันทีเหมือนกัน โดยที่ผู้ส่งสารจะไม่เหน็ดเหนื่อยเลย

นอกจากนี้การที่ใครสักคนจะสื่อสารสัจธรรมออกไปได้มันก็มีเรื่องบารมีธรรมเข้ามามีส่วน บางท่านสว่างแล้วก็จริง แต่ไม่มีบารมีในการสื่อสัจธรรมก็มีครับ ก็จะดับว่าง ช่วยคลายสังสารวัฏในภาคทิพย์แทนโดยอาจจะพูดสัจธรรมแต่น้อย เน้นการหยาดน้ำแทน ก็ถือว่าเป็นการแผ่กระจายบารมีแห่งองค์พุทธะ มหาโพธิสัตว์ไปสู่สรรพสัตว์ได้เหมือนกัน สำหรับบางท่านที่มีบารมีในการโปรดสัตว์ หลวงพ่อก็จะอนุญาตให้พูดสัจธรรมได้ ซึ่งบารมีในการสื่อสารสัจธรรมก็จะแตกต่างกันไปอีก บางท่านเก่งเชิงอรรถ บางท่านเก่งสาธยายความ บางท่านมีปฏิสัมภิทาญาณบรรยายธรรมได้พิสดารลึกล้ำ บางท่านเก่งในการแก้และคลี่คลายสภาวะ หรือบางท่านถึงกับเป็นสัญญาของหลวงพ่อก็มี(โดยที่หลวงพ่อรับรองเอาไว้) ฯลฯ

ส่วนสไตล์การสื่อสารสัจธรรมของแต่ละท่านก็จะแตกต่างกันไป บางท่านก็สมุจเฉทเด็ดขาดไปเลย เรียกว่าฆ่าให้ตายนั่นหละ ซึ่งสไตล์นี้อาจจะสร้างความอึดอัดขัดข้องให้ผู้ที่ยังยึดติดอยู่ แต่ก็มีข้อดีตรงที่ว่าหากใครเข้าใจก็จะสว่างฉับพลัน โพล่งได้ทันที บางท่านอ่านคนจากภาคทิพย์ได้ก็สามารถพูดจี้จุดให้คนนั้นหลุดจากการยึดติดได้ก็มี บางท่านก็อาจจะค่อยๆตะล่อมให้หยาดน้ำก่อนเพื่อให้เห็นผลการคลายจากอุปาทานขันธ์แล้วค่อยๆให้สัจธรรมก็มี บางท่านอาจจะคุยเฮฮาเหมือนไม่ได้พูดสัจธรรม รู้ตัวอีกทีคู่สนทนาคลายไปแล้วก็มี หรือบางท่านก็ไม่พูดเองเพราะกลัววิบากเข้าตัว ก็แนะนำหรือพาไปหาหลวงพ่อตรงๆเลยก็เยอะครับ

แต่ที่เห็นได้ชัดเลยสำหรับผู้ที่หลวงพ่ออนุญาตให้พูดสัจธรรมก็คือ จะไม่มีลังเลในข้อสัจธรรม มั่นใจและจะพูดออกไปด้วยความอาจหาญ ฉะฉาน ชัดเจน ฟันธง ไม่ประนีประนอม ไม่แทงกั๊กเด็ดขาด สิ่งนี้มาจากสัมมาทิฏฐิอันเป็นข้อแรกในอริยมรรคมีองค์แปดนั่นแหละ

นอกจากนี้ผู้ที่หลวงพ่ออนุญาตให้พูดสัจธรรมได้นั้น จะต้องรับวิบากของคนจำนวนมากที่คลายจากการอ่านหรือฟังสัจธรรม ดังนั้นหากไม่ไร้หรือว่างจริง วิบากนั้นก็จะไปตกหนักกับคนพูดสัจธรรมเอง ด้วยเหตุนี้คนที่พูดสัจธรรมก็จะต้องหยาดน้ำบ่อยๆด้วยเพื่อล้างวิบากที่เข้ามา ยิ่งสื่อสารสัจธรรมออกไปมากเท่าไหร่ วิบากก็จะยิ่งวิ่งเข้ามาที่ผู้สื่อสารต้นทางมากเท่านั้น ถ้าไม่ว่างจริงเดี๋ยวก็คางเหลืองไปเอง แต่ถ้าว่างอยู่แล้วมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับ

ส่วนผู้ที่ยังไม่สว่างแล้วพูดสัจธรรมนั้นมีโอกาสที่จะสร้างกรรมให้กับตัวเองและผู้รับสัจธรรมสูงมาก เพราะต้องนึกคิดเปรุงแต่งเอา ต้องใช้ความพยายามมาก ต้องค้นคว้า วิจัย หาตำราอ้างอิง โอกาสผิดจึงเยอะ พูดด้วยความลังเล ไม่แน่ใจ บางครั้งก็กำกวม เพราะนำสัจธรรมไปผสมปนเปกับของเก่าที่เรียนรู้มาผิดๆอยู่ ไม่ได้สะท้อนออกมาจากความว่างจริงๆ ผู้ที่รับสารไปก็จะงง วน สับสน ไม่เข้าใจ ติดขัดข้องคาและเข้าใจสัจธรรมผิดไปจากความเป็นจริง วิบากตรงนี้ก็จะสะท้อนกลับมายังผู้ที่พยายามพูดสัจธรรม ทำให้กรรมนั้นบังไม่ให้เข้าถึงสัจธรรมมากขึ้นอีก นอกจากนี้ยังได้รับวิบากของคนอื่นๆเข้าไปโดยที่ไร้ไม่ได้ ว่างไม่เป็น ปวดหัว มึนหัว ไม่สบายไปก็มีครับ

ข้อแนะนำสำหรับทุกท่านที่หลวงพ่อยังไม่อนุญาตให้พูดสัจธรรมคืออย่าพูดเองครับ ใช้วิธีแจกซีดี ส่ง link เว็บไซต์ให้ พิมพ์บทความหรือบทถอดความแจก หรือพาไปวัดก็ได้ครับ ที่สำคัญคืออย่าลืมหยาดน้ำเยอะๆเพื่อล้างวิบากที่วิ่งเข้ามาด้วย

ชัดหรือยังครับทีนี้

No comments:

Post a Comment