Wednesday, February 6, 2013

หลวงพ่อโพธิ์ศรีสุริยะสอนแบบนี้...ต้องฉีกพระไตรปิฎกทิ้งหรือเปล่า?

จริงๆแล้วไม่ต้องไปฉีกทิ้งหรอกคะ เพียงแต่อย่าไปเปิดดูให้มากนัก ปล่อยไว้เฉยๆให้เป็นอาหารของปลวกไป ให้เสื่อมไปตามกฎอนิจจัง

เพราะตามธรรมดาของหนังสือนั้นไม่ใช่ว่าให้ไปจำทุกตัวอักษรแต่หมายถึงให้จำบางคำที่โดนใจ เอาไว้เพื่อมาเตือนใจให้ออกจากสิ่งที่กำลังยึดอยู่เท่านั้น และอีกประการหนึ่งเราไม่รู้เลยว่าเนื้อความนั้นมีความถูกต้องแม่นยำเพียงใด เพราะมีการสังคายนากันมาเรื่อยๆ ของเก่าก็ผุพังไปเกิดภัยธรรมชาติน้ำท่วมไฟไหม้มากมาย ความจำของคนก็อนิจจัง จึงว่าไม่ให้ไปยึดอะไรทั้งหมด การสะท้อนล้างโมหะเฉพาะหน้าเพียงไม่กี่ประโยคนั้นเพียงพอสำหรับการแจ้งในสัจธรรมแบบฉับพลัน การจดจ่ออ่านหนังสือนั้นจะต้องใช้ตัวรู้เข้าไปรู้ไปดู แล้วจะเกิดการปรุงแต่งในใจตามมาทันที ก่อเกิดสัญญาความจำความหมายมั่นเอาไว้มาถกเถียงกันอีกรกสมองด้วยมีแต่ขยะทั้งนั้น จำมากๆจะกลายเป็นคนที่หนักหัวไม่มีความปลอดโปร่งการใช้ชีวิตก็มีแต่ทึบกับทึบ  แล้วตามด้วยเวทนาชอบไม่ชอบตามมาแบบฉับพลันเหมือนกัน จึงเรียกว่าขันธ์วนขันธ์ เป็นเนื้อหาของปุถุชนค่ะ ในพระไตรปิฎกก้ไม่มีเขียนว่าให้ไปอ่านในตำราไหนเสียด้วยแล้วเราจะมาเอาอะไรกับพระไตรปิฎก ให้วางพระไตรปิฎกเสีย ขึงจะตรงต่อการไม่ยึด

สาธุค่ะ

ถูกใจหรือไม่ถูกใจ คติ อคติ ทุกอย่างอโหสิๆๆ
>

No comments:

Post a Comment