Sunday, February 17, 2013

โลกธาตุ สังสารวัฏ ศาสตร์แห่งการโปรดสรรพสัตว์: คำนำ


ตั้งแต่ครั้งแรกที่ดำริว่าจะเขียนเล่มนี้ในชือ อริยศาสตร์: ศาสตร์แห่งการโปรดสัตว์ ตั้งแต่เมื่อปี 2554 นั้น กะเอาไว้ว่าจะเป็นหนังสือที่เก็บเอาไว้ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ (เป็นคัมภีร์ลับเฉพาะ) เพราะการโปรดสัตว์นั้นไม่ใช่มีแค่เพียงเนื้อหาสัจธรรมเท่านั้น แต่มันเป็นทั้งเนื้อหาบารมี ศาสตร์และศิลปะไปด้วยพร้อมๆกัน ตลอดจนถึงการมีเนื้อหาในส่วนที่เป็ฯอจิณไตยเข้ามาร่วมด้วย ซึ่งเนื้อหาอจิณไตยบางส่วนก็พิสดารเสียจนคนทั่วไปอาจจะรับไม่ได้ และอาจจะเป็นการสร้างอุปาทานขึ้นโดยไม่จำเป็น

แต่เมื่อไม่นานมานี้ ผมก็เกิดความรู้สึกจากข้างในว่า ถึงเวลาแล้วที่เนื้อหาอันเกี่ยวเนื่องกับโลกธาตุ สังสารวัฏ และศาสตร์แห่งการโปรดสัตว์จะได้รับการเปิดเผยสู่วงกว้าง ก็เลยเกิดเป็นหนังสือออนไลน์เล่มนี้ขึ้น ส่วนเรื่องอจิณไตยนั้นก็คงจะเขียนให้น้อยที่สุดเพราะเป็นเนื้อหาที่สามารถเข้าถึงได้เองเมื่อแจ้งตรงต่อพระนิพพาน

ถ้าจะถามว่าเนื้อหาในเล่มจะมีอะไรบ้าง ก็คงต้องตอบเหมือนเดิมครับ คือไม่รู้ แต่เมื่อดำริขึ้นมาแล้ว เนื้อหาก็จะตามมาเองโดยอัตโนมัติ ตามวาระอันเหมาะสมของมันเอง

ไม่พูดมากดีกว่านะครับ เอาเป็นว่าเรามาไกลจากเนื้อหาดั้งเดิมมากจนโลกธาตุเกิดวิกฤตกรรมขึ้น ทำให้ปั่นป่วนไปหมด ก็ถึงเวลาเสียทีที่จะได้เปิดเผยเนื้อหาในส่วนนี้ เพื่อให้ทุกคนเข้าใจที่มาที่ไปของโลกธาตุและสังสารวัฏแห่งนี้ ตลอดจนเหตุผลที่ว่าทำไมสัจธรรมแท้ถึงได้เปิดขึ้นในสังสารวัฏนี้อีกครั้งหนึ่ง ณ กาลปัจจุบัน

No comments:

Post a Comment