Thursday, February 7, 2013

นอกเหนือความเข้าใจ

ระบบการศึกษาของมนุษย์สอนให้ทุกคนต้องเข้าใจสิ่งต่างๆก่อนถึงจะ "ทำ" อะไรๆต่อไปได้
อย่างที่หลวงพ่อบอกว่า "ยิ่งเรียน ยิ่งโง่" นั่นแหละถูกต้องที่สุด เพราะมันเอาแต่จะเข้าใจ
จริงๆแล้วไม่ใช่แค่มนุษย์หรอกที่พยายามจะเข้าใจเป็นอันดับแรก เรียกว่าเป็นกันทั้งสังสารวัฏเลยดีกว่า
แต่สำหรับนิพพานแล้ว แม้แต่ความเข้าใจก็ไม่ใช่

เห็นหลายคนพยายามทำความเข้าใจสัจธรรมของหลวงพ่ออย่างเอาเป็นเอาตาย แล้วก็โดนหลวงพ่อด่าตลอดว่า โง่ฉิบหาย มันไม่ได้อยู่ที่ความเข้าใจ มันว่างอยู่แล้ว

ถ้าจะให้ผมด่าก็คงด่าเหมือนหลวงพ่อนั่นแหละ โง่ฉิบหาย มันไม่ได้อยู่ที่ความเข้าใจ (ว้อย) ไอ้การพยายามทำความเข้าใจนั่นแหละไม่ว่าง

สัจธรรมนั้นสวนกระแสสังสารวัฏ เพราะมันเป็นธรรมที่ดับความวนเวียน ดับสังสารวัฏ การที่จะเข้าใจสัจธรรมอย่างแท้จริงนั้น ง่ายนิดเดียว ก็แค่ "ไม่ต้อง ไม่ตั้ง ไม่อะไรกับอะไร" มันก็จะคลายอุปาทานในธาตุขันธ์ไปเอง ดับเอง นิโรธเองโดยไม่ต้องมี "เรา" เข้าไปดับ แต่สรรพสัตว์ส่วนใหญ่ทำไม่ได้ ไม่กล้าที่จะทำ ก็เพราะมันไม่ต้องทำ ถึงทำใจเชื่อได้ยากว่านั่นคือรหัสนัยแห่งพระนิพพาน

สงสัยพระนิพพานไม่คู่ควรกับความง่าย?!!

ลำดับความเข้าใจในสัจธรรมนั้น แตกต่างจากลำดับความเข้าใจของสรรพสัตว์โดยสิ้นเชิง เรียกว่าต่างชนิดกลับหลังหันเลยทีเดียว

เราจะเข้าใจรหัสนัยแห่งพระนิพพานและสัจธรรมที่หลวงพ่อโพธิ์ศรีสุริยะท่านเทศน์สอนได้ก็ต้องตรงต่อว่างอยู่แล้ว ตรงต่อวางอยู่แล้ว ตรงต่อนิพพานอยู่แล้วนั่นแหละ ถึงจะเข้าใจในรหัสนัยดังกล่าวและสิ่งที่หลวงพ่อท่านสอนอย่างแท้จริง

แต่โดยธรรมชาติของสรรพสัตว์นั้น มักจะเริ่มที่ความเข้าใจก่อน แล้วค่อยๆเดินหาพระนิพพาน เพราะคิดเอาเองว่า เดี๋ยวนิพพานแล้ว มันจะดับสูญไปเลย จึงต้องเข้าใจให้มากๆก่อน เดี๋ยวปัญญาพาไปพบนิพพานเอง เสร็จแล้วก็ไปตรงกับความโง่อยู่แล้ว มั่วอยู่แล้ว วนอยู่แล้วแทน มันเลยลากไปหลายสิบปีไม่จบ จนตายก็ไม่จบ ถ้าจบไม่เป็น

ความเข้าใจโดยตัวมันเองนั้นไปตรงกับการเจริญสัญญาและสังขารขันธ์ ไม่มีอะไรเกี่ยวกับนิพพาน แต่ไปตรงกับสังสารวัฏ ก็เห็นเจริญปัญญากันจนคางเหลือง มันนิพพานไหม? วนทั้งนั้น

สอนแบบนี้ก็ยังมีคนโง่เอาธรรมของหลวงพ่อไปนั่งคิด นั่งวิเคราะห์ตามอนุสัยเก่าอีกนั่นแหละ นัยว่าเชื่อตัวเองที่ยังมีกิเลสหนาอยู่ เห็นมาแบบนี้ตลอด แต่รับประกันได้ไม่ตรงต่อนิพพานหรอก ได้แต่มั่วไปวันๆเหมือนตอนฝึกกรรมฐานนั่นแหละ

ผู้ที่เข้าในใจในธรรมของหลวงพ่อตั้งแต่ฟังครั้งแรก ส่วนใหญ่มีวาสนาบารมีสัมพันธ์กับหลวงพ่อมาก่อน ไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่ง ถึงได้มีความคุ้นเคยกับสัจธรรม ฟังไม่กี่ครั้งก็เข้าใจ แต่ถึงแม้จะเข้าใจจริงๆ มันก็ยังไม่ตรงต่อนิพพานเสียทีเดียวหรอกครับ มันมีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ว่าวิบากกรรมเก่า บุญบารมี ฯลฯ แต่จะให้เร็วก็ต้องไปพบหลวงพ่อฟังธรรมต่อหน้าท่านนั่นแหละ ท่านก็จะให้รหัสนัยที่จะคลายตัวรู้ (ก็ตัวกูนั่นแหละ) ให้ตรงๆ

สุดท้ายกว่าที่จะเข้าใจสัจธรรมจริงๆก็คลายกันจน "ว่างอยู่แล้ว นิพพานอยู่แล้ว" ทั้งนั้นแหละ ไม่มีใครแจ้งซึ่งสัจธรรมตอนเป็นปุถุชนหรอก

แล้วอย่างนี้จะเรียกหาความเข้าใจทำห่าอะไรจ๊ะ

No comments:

Post a Comment