Friday, February 8, 2013

เลิกมีปมด้อย (ความเป็นจริงของปัญญา)

คนที่มีปมด้อยในสังสารวัฏนี้มีมากมาย ส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตอยู่ในเมือง และนิยามตัวเองว่าปัญญาชน หารู้ไม่มันเป็นกรรมในสังขารและสัญญาขันธ์ทั้งนั้น ก็เป็นปัญญาบนโมหะ หรือฉลาดบนความหลงนั่นแหละ

ผู้ที่ฟังสัจธรรมของหลวงพ่อโพธิ์ศรีสุริยะแล้วติดขัดข้องคาอยู่กับคำ อยู่กับการตีความ เทียบเคียง คิดเชื่อมโยงตรรกะ แตกรายละเอียดแยกย่อยสัจธรรมออกมาเป็นฮาวทู (How to) เพื่อจะได้ปฏิบัติได้นั้น ไม่ใช่ผู้มีปัญญานะครับ แบบนี้เรียกว่าโง่ครับ

เพราะอะไร?

ก็เพราะปัญญานั้นก็ยังเป็นธรรมคู่อยู่ คือมีฉลาดก็ย่อมมีโง่ ซึ่งธรรมคู่ทั้งหมดนั่นแหละเนื้อหาแห่งกรรม เราจะเห็นคนกลุ่มนี้ฟังหลวงพ่อแล้วก็นั่งผูกปม แก้ปม ผูกปม แก้ปม อย่างนี้ตลอดเวลา ดูแล้วเหมือนลิงมากกว่าคน คือมีปมด้อยให้แก้ตลอด

เมื่อธรรมคู่คือเนื้อหาแห่งกรรม มันก็ยังมีผู้เข้าไปติด ผู้เข้าไปหลุดอยู่ตลอด เป็นทวิภาวะแห่งสังสารวัฏ ดังนั้นการแสวงหาหรือฝึกฝน ศึกษาหาความรู้เพื่อสร้างปัญญานั้นก็เป็นกรรม ซึ่งไม่นำไปสู่สัจธรรมหรือพระนิพพาน เพราะนิพพานนั้นมันนอกเหนือธรรมคู่ พูดกันง่ายๆก็คือนอกเหนือความฉลาดหรือความโง่นั่นแหละ

ดังนั้นการเข้าไปติดคิด วิเคราะห์ เปรียบเทียบ เทียบเคียง มันก็ไม่ช่วยให้นิพพาน ไม่งั้นด็อกเตอร์ทั่วโลกคงเป็นพระอรหันต์กันไปหมดแล้ว ถามจริงๆเถอะรู้แล้ว เข้าใจแล้ว มันจบไหม?

คนที่ฟังหลวงพ่อตรงๆนั้น บางคนไม่รู้อะไรมาก ไม่ได้ตีความอะไรให้มันวุ่นวายซับซ้อน ฟังมาดิบๆก็ไปแบบดิบๆ แบบนี้แหละคือผู้ที่ตรงเนื้อหาสัจธรรม วางอยู่แล้ว ว่างอยู่แล้ว ถึงจะไม่รู้จักขันธ์ 5 ก็ไม่เกี่ยว รู้ทฤษฎีมากๆก็ไม่ได้ทำให้ใครเหนือกว่าใคร เพราะเมื่อว่างอยู่แล้ว มันก็เป็นเนื้อหาเดียวกับพุทธะคือความไม่ยึดติดในความเห็นความหมายใดๆแบบจริตของปัญญาชนที่มักจะเปรียบเทียบให้สบายใจว่า อย่างน้อย "กู" ก็เหนือกว่าคนที่ไม่ "รู้" ล่ะวะ คือมันจะต้องรู้ไปทุกเรื่องไง แส่ไปทั่วตามอนุสัยเก่า หลงฉลาดบนความโง่ พอมาเจอสัจธรรมก็เอาละ เตะเข้าประตูตัวเองตลอด หารู้ไม่ว่าการเข้าไปติดเข้าไปหลุดกับปัญญา ความสงสัยใดๆนั่นแหละ...ลิงชัดๆ คนที่เขาไม่ติดตรงนี้ก็นิโรธไปเลย ทีนี้ยังจะเอาฉลาดอีกไหม?

ก็เลิกเป็นลิงซะสิ ทิ้งไปเลยทิฏฐิมานะในการสร้างปัญญาน่ะ ปล่อยให้มันเป็นปมด้อยของชีวิตอยู่ได้ รู้บ้างไม่รู้บ้างก็ช่างมัน ไม่ต้องไม่ตั้งเอาอะไรกับมัน เพราะการเข้าไปรู้ มันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับความไม่ยึดติด แต่มันคือความยึดติดโดยตัวมันเองนั่นแหละ กรรมทั้งนั้น

เลือกเอาก็แล้วกัน เจริญสติ เจริญปัญญาก็ไปกับสังสารวัฏเหมือนเดิม ไม่เอาอะไรกับมันเดี๋ยวก็นิโรธไปเอง

No comments:

Post a Comment