Tuesday, February 5, 2013

ทำไมหลวงพ่อถึงดำริจัดทำหนังสือเผยแพร่สัจธรรม

เพิ่งเขียนตอบต่อคำถามที่ว่าทำไมหลวงพ่อถึงไม่สนับสนุนให้เผยแพร่สัจธรรมในรูปแบบหนังสือไปหยกๆ ก็ต้องมาเขียนอธิบายอีกแล้วว่าทำไมอยู่ๆหลวงพ่อถึงได้ดำริจัดทำหนังสือเผยแพร่สัจธรรม

เหตุที่หลวงพ่อดำริจัดทำหนังสือเผยแพร่สัจธรรมโดยเริ่มจากบทถอดความเทศนาธรรม เรื่อง "ดั้งเดิมแท้" และจะตามมาอีกสองเรื่องนั้นก็เพราะว่า

1. ขณะนี้มีผู้คนมากมายที่สว่างไสวจากสัจธรรมแล้ว ทำให้สถานการณ์การเผยแพร่สัจธรรมเปลี่ยนไป อีกทั้งยังมีผู้ที่ยังติดการอ่านอยู่อีกมากที่ยังเข้าไม่ถึงสัจธรรม ท่านจึงดำริที่จะจัดพิมพ์เทศนาธรรมบางตอนให้เป็นหนังสือเล่มเล็กๆ อ่านจบโดยใช้ระยะเวลาไม่นานมาก เพราะกลัวจะไปติดวน
2. หนังสือถอดความเทศนาธรรมของหลวงพ่อเล่มแรกที่จัดทำไปเป็นระยะเวลานานแล้ว (ผมจำไม่ได้ว่าเรื่องอะไร เพราะไม่เคยอ่าน) ได้ทำให้คนที่ได้อ่านคลายได้เหมือนการฟังสัจธรรม และนำพาบางท่านให้มากราบท่านอีกด้วย
3. อันนี้เป็นคำถามที่ผมเคยถามหลวงพ่อว่า ถ้าคนหูหนวกมาอ่านสัจธรรมเข้าใจ เขาจะสว่างคลายได้หรือไม่ หลวงพ่อตอบว่า สว่างคลายได้เหมือนกันถ้าอ่านแล้วเข้าใจตรง
4. บทความในเว็บไซต์แห่งนี้ได้พิสูจน์แล้วว่า ช่วยให้คนคลายและสว่างได้เป็นจำนวนมาก ผลจากการนี้ได้สะท้อนไปยังหลวงพ่อโดยตรง ซึ่งหลวงพ่อท่านยืนยันด้วยองค์ท่านเอง

ส่วนอันนี้เป็นเหตุผลที่ผมเคยให้เอาไว้กับตัวเองตอนเริ่มเขียน บันทึกสัจธรรม ครับ
5. บทความนั้นสามารถสืบค้นทางอินเตอร์เน็ตได้ง่ายกว่าไฟล์เสียง เพราะ search engine เดี๋ยวนี้อ่านหนังสือออกหมดแล้ว
6. หากพิมพ์ออกมาก็ไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์แบบคอมพิวเตอร์ มือถือ ในการเข้าถึงเนื้อหาสัจธรรม
7. สามารถอ่านได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่ต้องพึ่งพาพลังงานไฟฟ้า
8. ถูกจริตปัญญาชนที่ชอบอ่านมากกว่าฟัง

ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม สัจธรรมก็คือสัจธรรม หากสื่อสารได้ตรงสัจธรรม สื่อตัวกลางจะเป็นอะไรก็ไม่เกี่ยวอยู่แล้วครับ

ก็สัจธรรมนั้นเนื่องด้วยวิธีการเสียที่ไหนล่ะ จริงไหมครับNo comments:

Post a Comment