Tuesday, February 19, 2013

สัจธรรมแห่งพุทธะอรหันต์: คำนำ

สัจธรรมแห่งพุทธะอรหันต์ เป็นหนังสือออนไลน์ที่ถูกจัดทำขึ้นจากการที่ทางเว็บไซต์ได้ริเริ่มโครงการถอดความเสียงเทศนาธรรมของหลวงพ่อโพธิ์ศรีสุริยะ เขมรโตออกมาเป็นบทความ เพื่อที่จะนำไปแปลเป็นภาษาอังกฤษอีกทอดหนึ่ง และแทนที่เราจะปล่อยให้บทความถอดเทปเหล่านี้กลายเป็นเพียงวัตถุดิบในการแปลเป็นภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียวก็คงจะไม่เกิดประโยชน์สูงสุด เราจึงจัดทำรวบรวมเรียบเรียงบทความที่ถอดออกมาจากเทศนาธรรมของหลวงพ่อให้เป็นหนังสือออนไลน์หนึ่งเล่มเอาไว้ที่นี่

คำแนะนำในการอ่านบทความคือ ให้ฟังไฟล์เสียงก่อน หากต้องการจะอ่าน ให้อ่านผ่านๆ ไม่เจาะจง จดจ่อเพื่อหาความหมายใดๆในการเอาไปวิเคราะห์ตีความ การแจ้งซึ่งสัจธรรมนั้นไม่เนื่องด้วยความเข้าใจ สว่างเมื่อไหร่ก็จะแจ้งสัจธรรมไปเอง หากไปวิเคราะห์ตีความ หาความเห็นความหมายก็เป็นเพียงแค่เนื้อหาปุถุชนเท่านั้น สังสารวัฏภายในยังอยู่ครบ นิโรธด้วยความเข้าใจไม่มีครับ

ส่วนใครที่ทักษะในการอ่านไม่ดี ก็แนะนำให้ฟังอย่างเดียวดีที่สุดครับ

No comments:

Post a Comment