Monday, February 18, 2013

ถอดเทปหลวงพ่อโพธิ์ศรีสุริยะ เขมรโต สนทนาธรรมกับนักเขียน(admin) 16 ม.ค. 53 ตอน 11(จบ)

ถาม: ฝันซ้อนฝัน?

หลวงพ่อ: “คน” มากๆ  ขนาดปัจจุบันอยู่ โทนโท่อยู่ ก็ยังยึดไม่ได้เลย มันเป็นความหลงไงลูก มันเป็นความหลงชนิดหนึ่ง ปัจจุบันนี่มันผ่านไปทุกวินาที ผ่านไปทุกวัน ทุกชั่วโมง ทุกวันทุกคืน ผ่านไปตลอด แม้แต่โทนโท่เฉพาะหน้านี่ ก็ยังยึดไม่ได้เลย แล้วอนาคตน่ะ มันจะไปยึดตรงไหนของมัน เพราะปัจจุบันก็ผ่านไป อนาคตก็ต้องผ่านไปเหมือนกัน แล้วก็จะไปอยู่ตรงไหน

ฉะนั้น ก็สรุปลงสู่ความไม่ยึดติด ไม่ต้องไปจินตนาเกิน จินตนาการให้มากความ ไม่ต้อง ไม่ตั้ง คลายปัจจุบัน ไม่ยึดปัจจุบัน แล้วไม่เครียด ไม่กดดัน

ถาม: ผมมานี่แค่สองวัน พอกลับไปนี่ก็ค่อยๆคลายเองใช่ไหมครับ?

หลวงพ่อ: นี่ก็คลายแล้ว ไม่ต้อง “ค่อยๆคลาย” แล้ว นี่ก็คลายแล้ว ไม่เหมือนเดิมแล้ว รู้ไหม ตั้งแต่ลงรถมา มานั่งต่อหน้าหลวงพ่อนี่  มันไม่เหมือนเดิมแล้ว

ถาม: จะเบาครับ เพราะตอนขอขมากรรมเมื่อกี้...

หลวงพ่อ: ตัวเองนี่ไม่ต้องไปรู้ตัวเองหรอก ถูกแล้ว ตัวเองนี่ไม่ต้องไปรู้ตัวเองเลย ไม่งั้น มันจะย้ำขันธ์วนขันธ์ ไร้ “รู้” นี่  ที่เรียกว่า “ไม่ใช่ตรงผู้รู้” น่ะ วาง “รู้” น่ะ นี่ก็บวชเรียบร้อยแล้ว บวชให้เรียบร้อยแล้ว บวชจิต บวชใจ หาอุปัชฌาย์ก็ลำบาก บวชรูปแบบภายนอกทุกวันนี้ อุปัชฌาย์ทะเลาะกัน อุปัชฌาย์แย่งกันบวช ข้ามเขตก็ไม่ได้ ทะเลาะกัน

ถาม: มีแบ่งสาย มีอะไรด้วย

หลวงพ่อ: บวชใจ สบายเลย

ถาม: อย่างนี้แสดงว่า คนที่มาที่นี่ก็ จบตัวเองแล้วก็สามารถไปบอกต่อ?

หลวงพ่อ: จะเป็นไปเอง ไม่ต้องไปบอกเลย วาจาก็จะเป็นสัจธรรมมากขึ้น คำพูดคำจาจะเป็นสัจธรรมมากขึ้น

ถาม: โดยอัตโนมัติ?

หลวงพ่อ: โดยอัตโนมัติ

ถาม: พอดีผมก็ทำเว็บไซต์เกี่ยวกับสติปัฏฐานอยู่ พอฟังหลวงพ่อปุ๊บนี่ จะทำต่อหรือไม่ต่อทำดี หรืออะไรอย่างนี้ หรือว่าจะทำยังไงต่อดี ผมก็เลยอยากจะมาขอแนวทาง

หลวงพ่อ: ตอนนี้นี่ ไม่ต้องต่อ แล้วเดี๋ยวต่อไป มันก็คืออัตโนมัติของมันเอง แต่ไม่ใช่เราไปต่อ มันอัตโนมัติของมันเอง

ถาม: “ไม่ต้อง ไม่ตั้ง” แค่นี้?

หลวงพ่อ: อื้อ แค่นี้

ถาม: แล้วเดี๋ยวเขาจะจัดให้เอง?

หลวงพ่อ: จัดให้เองเลย อัตโนมัติของมันเองเลย ถ้าเอาเราไปต้อง เอาเราไปตั้งนี่มันผูกมัด มันไม่อัตโนมัติหรอก มันจะกลายเป็นการผูกมัด แล้วมันจะไปแบบลุ่มๆดอนๆ ไปแบบขัดเขิน ไปแบบสะดุดๆ ติดขัดอะไร  เป็นเอง ใช้ชีวิตให้เรียบง่าย อย่าทำตัวให้ยุ่งยากไปซะเอง ทุกกรณี โลกมันวิกฤติเพราะความยึดติด เราไม่ต้องไปมองที่จุดอื่น โลกมันวิกฤติเพราะความยึดติด

ถาม: แค่จุดนี้จุดเดียว?

หลวงพ่อ: จุดเดียวเท่านั้น คนเราฟิกซ์มากเกินไป อินมากเกินไป มุ่งมากเกินไป จริงจังมากเกินไป “ต้อง ตั้ง”มากเกินไป มันเป็นเนื้อหาของอุปาทานทั้งนั้น หรือเรียกว่า “ลีลาของอุปาทาน” ทั้งนั้นไงลูก สิ่งที่ทำให้เกิดวิกฤติในการเป็นอยู่ร่วมกันของสังคมทั้งหลาย พูดคลายอย่างเดียว นั่นแหละ แล้วมันจะได้บทสรุปกันเอง มากันเอง

No comments:

Post a Comment