Thursday, February 21, 2013

วิญญาณหลงทาง 2: คำนำ


วิญญาณหลงทาง 2 เป็นหนังสือสัจธรรมออนไลน์เล่มที่ 4 ต่อจาก บันทึกสัจธรรม. ไม่ต้องนับหนึ่ง มันก็นิพพานอยู่แล้ว และ เล่มที่ 3 คือ วิญญาณหลงทาง

ซึ่งผมเองก็ไม่เคยได้คิดหรือวางแผนว่ามันจะมาถึงเล่มที่ 4 ได้อย่างที่เห็น

ที่ต้องขึ้นเป็นเล่มที่ 4 ในชุดนี้ก็เพราะ วิญญาณหลงทางเองเริ่มหนาเกินไปแล้ว อาจจะทำให้รวมเล่ม เย็บเข้าเล่มได้ยาก เหมือนกับ "ไม่ต้องนับหนึ่ง มันก็นิพพานอยู่แล้ว" ซึ่งเป็นหนังสือที่หนาเกินไปหน่อยหนึ่ง ทำให้เข้าเล่มยาก เนื่องจากเขียนเพลินไม่ได้ดูว่ามันรวมเล่มแล้วเป็นยังไง

เนื้อหาในวิญญาณหลงทาง 2 ก็จะเป็นเนื้อหาสัจธรรมที่ต่อเนื่องมาจาก วิญญาณหลงทางนั่นแหละครับ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นในเนื้อหาที่เกี่ยวกับอภิธรรม การปฏิบัติ ที่หลงเข้าใจกันผิดๆมานาน หรือถ้ามีแง่มุมไหนที่ยังเข้าใจผิดอยู่ก็จะล้างไปตามวาระและเหตุปัจจัยที่เข้ามา สะท้อนดับให้เป็นเรื่องๆไป

ส่วนจะมีลีลาธรรม มายากรรม ภาคใหม่แทรกอยู่ในเล่มเหมือนเล่มที่ผ่านๆมาหรือไม่นั้น อันนี้ยังบอกไม่ได้ครับ พูดง่ายๆคือไม่ได้วางแผนเรื่องเนื้อหาเหมือนกับทุกเล่มที่ผ่านมานั่นแหละ ปล่อยให้เนื้อหามันเกิดเองเป็นเองตามเหตุปัจจัยก็แล้วกัน

ผมจะใช้รูปแบบการนำเสนอแบบวิญญาณหลงทางคือ ผมจะทำเป็นสื่อผสม รวมวีดีโอบรรยายเข้าไปด้วยจะได้ครบเครื่อง เพราะบางอย่างให้พูดอธิบายจะละเอียดกว่าครับ

ขอให้ทุกท่านได้มีส่วนกับองค์มหาบารมีทั้งหลายในการโปรดสรรพสัตว์ด้วยเทอญ

สาธุครับ
ปริ๊นซ์

No comments:

Post a Comment