Monday, January 28, 2013

การหยาดน้ำ(กรวดน้ำ)


ภาพหลวงพ่อโพธิ์ศรีสุริยะ เขมรโตเทน้ำจากขวดลงพื้นเป็นสิ่งที่เราเห็นกันเป็นประจำ ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ว่าท่านจะไปไหน และเป็นสิ่งที่ชาวลูกศิษย์หลวงพ่อทำกันจนเป็นประเพณี เราเรียกการเทน้ำแบบนี้ว่า การหยาดน้ำ (อีกอย่างที่ทำกันเป็นประจำก็คือการขอขมากรรมต่อองค์พุทธะ)

การหยาดน้ำจริงๆแล้วก็คล้ายกับการกรวดน้ำนั่นแหละ เพียงแต่ที่วัดร่มโพธิธรรมจะทำกันบ่อยเท่าที่จะทำได้ เผื่อแผ่บุญบารมีให้สรรพสัตว์ได้ไม่จำกัดสถานที่และเวลา เป็นการจาคะให้กับสรรพสัตว์แบบไม่เอาอะไร

การเผื่อแผ่บุญด้วยวิธีนี้ควรจะใช้น้ำเป็นสื่อเพราะสรรพชีวิตทุกชั้นภูมิ สามารถที่จะรับบุญบารมีตรงนี้ได้หมดตั้งแต่พรหมจนถึงสัตว์นรก การน้อมใจแผ่บุญอย่างเดียวก็จะได้แต่เฉพาะภพภูมิที่สูงๆที่มีกายละเอียด ส่วนสัตว์ที่มีกายและจิตหยาบจะรับไม่ได้ เหตุนี้หลวงพ่อฯจึงให้ใช้น้ำเป็นสื่อนำอานุภาพบารมีแห่งพุทธะไปสู่สรรพสัตว์ ทุกชั้นภูมิ

อานิสงค์ของการหยาดน้ำนั้น นอกจากจะได้กับสรรพสัตว์แล้ว ตัวผู้ที่หยาดน้ำก็จะค่อยๆคลายในอุปาทานขันธ์ เป็นเนื้อหาเดียวกับองค์พุทธะไปด้วย เรียกว่าเมื่อหยาดน้ำ บารมีของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระโพธิสัตว์ พระมหาโพธิสัตว์ และบารมีของหลวงพ่อโพธิ์ศรีสุริยะ เขมรโต จะไหลผ่านตัวเราเพื่อคลายอุปาทานขันธ์ ชะล้างวิบากกรรมเก่าให้คลายลง ตัวผู้หยาดน้ำก็จะค่อยๆคลายลง บางคนถูกของมา พอหยาดน้ำก็ของที่ถูกกระทำก็หลุดออกมาก็มี คนที่กำลังเครียด (มีกระแสต้องตั้งเยอะ) ก็คลายลง บางคนปวดหัวก็คลายจนหายในที่สุดหากใครไปในสถานที่ๆเคยมีคนตายเยอะๆ เช่นโรงพยาบาล วัด อาจจะเจอกระแสของจิตญาณก็สามารถหยาดน้ำแผ่บุญบารมีไปให้ก็ได้ บรรยากาศก็จะคลายลง หรือตัวผมเองหากบางคืนไม่ได้หยาดน้ำก่อนนอน บางครั้งก็จะปวดหัว ปวดคอ เพราะมีจิตญาณมาเกาะขอส่วนบุญ ก็ต้องลุกขึ้นมาหยาดน้ำให้ถึงจะหาย

การหยาดน้ำนั้นทำได้ทุกที่ทุกเวลา เพราะอาศัยการน้อมบารมีของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระโพธิสัตว์ พระมหาโพธิสัตว์ และหลวงพ่อฯมาเเผ่ออกไปให้สรรพสัตว์ทุกครั้งในการหยาดน้ำ

วิธีการก็ง่ายๆครับ หาน้ำสักขวด เอาใหญ่ๆหน่อยสัก 1.5 ลิตร อธิษฐานขอบารมีก่อนเทประมาณนี้ครับ

"ขอบารมีพุทธะอรหันต์ พระโพธิสัตว์ พระมหาโพธิสัตว์ บารมีธรรมหลวงพ่อโพธิ์ศรีสุริยะ เขมรโต(อ่านว่า เข-มะ-ระ-โต) ขอจิตญาณทุกดวงมีส่วนในบารมีธรรมนี้" แล้วก็เทไปด้วยใจที่ไม่อะไรกับอะไร ว่างๆ โล่งๆ โปร่งเข้าไว้ให้เป็นเนื้อหาเดียวกับพุทธะอรหันต์ ไม่ต้องอธิษฐานขออะไร ไม่ต้องน้อมอะไรอีกตอนเทน้ำ

หากหยาดน้ำบ่อยๆ ก็แค่นึกน้อมถึงหลวงพ่อฯแล้วก็เทได้เลย ที่ต้องให้ว่างๆ โล่งๆ โปร่งๆเข้าไว้เพราะว่า เมื่อเราว่างแล้วบุญกุศลนี้จะแผ่ออกไปไร้ขอบเขต ไม่จำกัดพื้นที่ หรือใครจะหยาดให้เฉพาะเจาะจงให้ใครก็ได้ แต่อย่าลืมให้จิตญาณทุกดวงด้วย

มีข้อสังเกตอีกนิดหนึ่งคือ อย่าคิดว่าไหนๆก็เทแล้วไปเทรดต้นไม้ด้วยดีกว่านะครับ เพราะการจาคะก็คือจาคะ แค่น้ำยังสละไม่ได้ก็ไม่ต้องทำบุญกันแล้ว หยาดน้ำแล้วอย่ามีเจตนาอื่นอีกมันจะไม่เป็นการจาคะ เราจะเทตรงไหนก็ได้ แค่มีเจตนาจะหยาดน้ำก็พอ จะในห้องน้ำ พื้นปูน หรือที่ไหนๆก็ได้ จะจับสายยาง หรือก๊อกน้ำแล้วเปิดน้ำเลยก็ได้ครับ

No comments:

Post a Comment