Tuesday, January 29, 2013

พ้นอนิจจัง

ทุกอย่างล้วนไม่เที่ยง เป็นทุกข์

แน่อยู่แล้ว ทำไมจะต้องไปดู ไปรู้มัน?

เหตุผลของการทำกรรมฐานคือเพื่อให้เกิดปัญญา แล้วปัญญานั้นจะพาพ้นทุกข์เอง...จริงหรือ?

การเจริญสติปัฏฐานนั้นเป็นการเจริญสิ่งที่เป็นอนิจจัง ดังนั้นสภาวะธรรมของผู้ปฏิบัติก็จะขึ้นๆลงๆ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะไอ้ตัวรู้ที่เข้าไปดูมันก็เป็นอนิจจังของมันอยู่แล้ว ที่เรียกว่าเจตสิกไง มันเกิด มันดับ อนิจจังไหม?

ดังนั้นการเจริญอนิจจัง มันก็ไม่พ้นอนิจจังเสียที ยิ่งเข้าไปเจริญมากๆก็เหมือนกับหลงวนเวียนอยู่ในมายาของอนิจจัง วนเวียนในอุปาทานบนอนิจจังนั้น เข้าไปยึด ไปต้อง ไปตั้งกับมายาเหล่านั้นว่า สภาวะเหล่านี้คือสิ่งที่ต้องดู เพื่อให้เกิดปัญญา ซึ่งก็เป็นอนิจจัง ไม่พ้นจากทุกข์เสียที แล้วก็ยังเป็นปัญญาบนโมหะอุปาทาน ไม่ใช่ปัญญาที่จะทำให้พ้นทุกข์จริง

การที่วนเวียนรู้ ดูรู้ ดูอยู่ในสภาวะอนิจจังมากๆเข้า ก็ยิ่งเหนียวแน่นกับมัน จนกลายเป็นกิเลสอนุสัยที่ทำให้ต้องเจริญสติ เจริญสมาธิไปทุกภพทุกชาติ เพราะการมีเจตนาเข้าไปตามดูตามรู้นั่นแหละกรรมเลย ผู้ปฏิบัติสานต่อโซ่แห่งกรรมนั้นเองโดยไม่รู้ตัว มันจึงไม่จบภพจบชาติ มีแต่ต่อภพต่อชาติไปเรื่อยๆบนความคุ้นเคยเดิมๆไม่จบไม่สิ้น ปฏิบัติแบบนี้ยังไงก็ไม่พ้นกิเลสเสียที ได้แต่เข้าไปดับมันเป็นครั้งคราว

ทุกสิ่งมันอนิจจังอยู่แล้ว พระพุทธเจ้าสรุปมาแล้ว ท่านไม่ได้ให้เข้าไปดู ไปรู้ แต่ท่านให้ปลง ปลงรู้นั่นแหละ จะรู้หรือไม่รู้ก็ไม่ต้องไปอะไรกับมัน แค่นี้วัฏฏะก็หยุดทันที พ้นอนิจจังทันที นิพพานทันที เจริญตัวรู้มากๆไม่พ้นทุกข์หรอกครับ แต่มันจะเฉยๆ เฉยได้ไม่นานหรอกเพราะระบบผัสสะอายตนะยังเหนียวแน่นอยู่ ทรงได้ไม่นานก็หลงใหม่ เดี๋ยวก็ต้องใช้สมาธิเข้าข่ม เสริมสมาธิเข้าไป เพิ่มกำลังสติหน่อย นั่น โน่น นี่ไปเรื่อย ย้ายจากอนิจจังหนึ่งไปเกาะอีกอันหนึ่ง ไม่จบไม่สิ้น

ก็ปลงสิครับ ไม่ต้องยึด ไม่ต้องเกาะ ปลงรู้ ทิ้งรู้นั่นแหละนิพพานทันที ไม่ต้องไปเจริญ ไม่ต้องไปเจริญหรอก 7 วัน 7 เดือน 7 ปี แล้วจะบรรลุธรรมอะไรนั่นน่ะ 7 กัปไม่รู้จะจบหรือเปล่าเลย เพราะมันตัน ตันอยู่แค่ในธาตุขันธ์นั่นแหละไม่ปลงซะที

นิพพานไม่มีทางเดิน ไม่มีทางสายเอกอย่างที่มั่วอุปโลกน์กัน ฟังแล้วดูดีนะ แต่ทางมันตัน มันอาจจะไม่ได้ตันให้เห็นชาตินี้หรอก ตายไปถึงได้รู้ว่ามันไม่จบ เกิดภพชาติใหม่ก็เริ่มเจริญกันอีก แล้วมันจะจบหรือ นิพพานทำเอาไม่ได้ ทำเมื่อไหร่เสร็จกิเลสตัณหาทันที ก็ปลงซะเดี๋ยวนี้ นิพพานทันที

ไม่ต้องเชื่อ ให้พิสูจน์ ถ้าไม่กล้าใช้กาลามสูตร อย่าเรียกตัวเองว่าเป็นลูกพระพุทธเจ้า เอาแค่ยึดติดแต่ในสิ่งที่ตนเองเชื่อก็ไม่ตรงต่อสัจธรรมแล้ว

No comments:

Post a Comment