Monday, January 28, 2013

วิญญาณหลงทาง: คำนำ

วิญญาณหลงทางเป็นชุดสื่อผสมสัจธรรมที่ว่าด้วยวงจรสังสารวัฏหรือวงจรปฏิจจสมุปบาท ที่ประกอบไปด้วย บทความ รูปภาพ และวิดีโอบรรยายธรรมแล้วแต่ว่าเนื้อหาส่วนใดจะเหมาะกับการสื่อสารแบบใด

เนื้อหาใน "วิญญาณหลงทาง" นั้น ถือได้ว่าเป็นภาค 3 ต่อจาก บันทึกสัจธรรม,ไม่ต้องนับหนึ่ง มันก็นิพพานอยู่แล้ว อันเป็นหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแก้ไขความเข้าใจผิดของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน โดยเนื้อหาใน "วิญญาณหลงทาง" นั้น จะเน้นไปที่การอธิบายปรากฏการณ์ทางจิตต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานและในชืวิตจริงบนพื้นฐานของวงจรสังสารวัฏหรือวงจรปฏิจจสมุปบาท ให้รู้กันไปเลยว่ามันไปวนกันอยู่ตรงไหนถึงออกจากสังสารวัฏกันไม่เป็นสักที


นอกเหนือจากนั้นผมก็จะอธิบายเนื้อหานิพพาน กรรมและสังสารวัฏ และปรากฏการณ์ของสภาวะธรรมทั้งหลายของจิตในรูปแบบของกลศาสตร์ของธาตุและพลังงาน อันเป็นรูปแบบที่คนในยุคไฮเทคสามารถเข้าใจได้ ซึ่งอาจจะดูแหวกแนวล้ำหน้า ล้ำยุค และล้ำเส้นจนเข้าขั้นพิสดารก็จริง แต่งานนี้จะได้รู้กันเสียทีว่าเนื้อหาของพุทธศาสนานั้น แท้ที่จริงแล้วก็คือบทสรุปของทุกๆเทคโนโลยีและทุกๆความเจริญของอารยธรรมโลก จะได้หยุดแสวงหาและจะได้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่าพุทธศาสนานั้นเกี่ยวพันกับทุกสรรพชีวิตจริงๆ

วิญญาณหลงทางนั้น ผมให้ชื่อภาษาอังกฤษเอาไว้ว่า Lost In Space หรือแปลว่า "หลงทางในความว่างเปล่า" (เผื่อจะแปลเป็นภาษาอังกฤษในภายภาคหน้า) เพราะทุกอย่างมันว่างเปล่าจากความมีความเป็นอยู่แล้ว เพียงแต่หลงไปยึดเอา หลงว่ามีว่าเป็นเท่านั้น และทุกข์ก็เกิดขึ้นเพราะการเข้าไปยึดนั่นแหละ ชื่อ Lost In Space จึงลงตัวที่สุด

ย้ำอีกครั้ง สื่อทั้งหลายในเว็บไซต์นี้หรือแม้แต่สื่อชุดนี้เอง ก็ไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องอ่านทำความเข้าใจกันทุกเม็ด ถ้าคุณเข้าใจสัจธรรมจากหลวงพ่อโพธิ์ศรีสุริยะ เขมรโตแล้ว เพราะมันจะไปทำให้วกวนในขันธ์ซ้อนเข้าไปอีก ซึ่งเป็นจุดอ่อนของสื่อในลักษณะบทความ

สื่อทั้งหลายในเว็บไซต์ rombodhidharma.net จึงขอเป็นเพียง "ทางเลือก" หนึ่งของผู้ที่ยังติดขัดข้องคาในแง่มุมต่างๆของตัวเองและไม่เข้าใจสัจธรรมอย่างแจ้งแทงตลอดเท่านั้น เนื้อหาที่ผมสื่อออกมาทั้งหมดก็เพื่อพาคนอ่านดิ่งลึกลงไปล้างโมหะความหลงเข้าใจผิดต่างๆของตนและล้างความลังเลสงสัยในสัจธรรมให้หมดจดทุกแง่มุม เมื่อเข้าใจแล้วก็จะได้วางใจ เลิกหลงเสียที

สรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงล้วนเป็นหนึ่งเดียวกัน ซึ่งก็คือนิพพานนั่นเอง

สาธุ
ปริ๊นซ์

No comments:

Post a Comment