Tuesday, January 29, 2013

ลักษณาการของกรรม

เหตุที่หลวงพ่อโพธิ์ศรีสุริยะท่านสอนให้ ไม่ต้องไม่ตั้งกับอะไรๆ หรือไม่อะไรๆกับอะไรนั้นก็เป็นการตัดกรรมแต่ต้นทางนั่นเองครับ

เพราะเหตุที่ว่ากรรมนั้น เมื่อเริ่มหนึ่ง มันจะแตกเป็นร้อย ตามมาเป็นแสน ไม่จบไม่สิ้น เป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ที่ควบคุมไม่ได้ และกรรมนั้นมีลักษณะที่วนเวียนไม่รู้จบ พยากรณ์ไม่ได้ คาดเดาไม่ได้ หากเราไม่ตัดมันตั้งแต่ต้นทาง ปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปตามวงจรของกรรม มันก็จะต่อภพต่อชาติไม่รู้จบ และเราก็จะไหลไปตามกระแสของกรรม

ถามว่าการปฏิบัติวิปัสสนาไม่ดีหรือ ตอบได้ว่าดีครับ แต่หากใครที่ปรารถนาจะพบพระนิพพานก็ต้องไม่เอาทั้งดีและชั่ว เพราะการปฏิบัติวิปัสสนาแม้จะเป็นธรรมก็จริง แต่ก็มีกรรมซ้อนอยู่ในธรรม (คือ เจตนาที่เข้าไปตามรู้ตามดูกาย เวทนา จิต ธรรม) คือชีวิตจะดีขึ้นจริง แต่มีกรรมที่ต้องชดใช้ต่อๆไปอีก เกิดชาติหน้าอาจจะอยู่ในภพภูมิที่ดีขึ้น แต่ก็ต้องกลับมาเจริญกรรมฐานกันต่อไปอีกไม่จบไม่สิ้น คือเปลี่ยนที่ใช้กรรม แต่ไม่พ้นสังสารวัฏ เพราะสภาวะที่เกิดขึ้นก็คือ สติมันจะรู้อย่างยิ่งจนจิตไม่เกิดเลย เป็นความว่างเทียม ที่เหลือแต่ตัวรู้ที่ถูกเจริญขึ้นจนถึงขีดสุด พอตายลงก็ยังติดในวิญญาณขันธ์ ต้องไปเกิดใช้กรรมในภพภูมิใหม่ ผิดจากการคลายจากอุปาทานขันธ์ (รวมถึงตัวรู้) ตรงๆ ซึ่งพอคลายลง มันก็ว่างอยู่เลย นิพพานอยู่ตรงนั้นเลย เพราะนิพพานนั้นรองรับสังสารวัฏอยู่แล้ว

"จิต" จริงๆนั้นไม่มี มีแต่ธาตุรู้ และสังสารวัฏก็ไม่มีอะไรอื่นเลยนอกจากธาตุและสภาวะ การที่คุณเข้าไปดูจิตนั้นคุณจะไม่เห็นมันตรงๆ จะเห็นก็แต่สภาวะแทน ก็เพราะว่าจิตจริงๆนั้นไม่มีไงครับ และสภาวะต่างๆนั้นก็เป็นไตรลักษณ์อย่างที่เรารู้ๆกันอยู่แล้ว และการเข้าไปตามดูตามรู้มันก็อัตตานั่นแหละ เพราะตัวรู้ก็ไม่ใช่อื่นใดเลยนอกจาก "ตัวกู"

การเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั้นไม่ต่างจากการตัดแต่งกิ่งก้านของต้นไม้กิเลสตัณหา โดยยังทิ้งรากให้หยั่งลงดินเหมือนเดิม เพียงแต่เราไม่ต้องไม่ตั้งกับอะไรๆ เท่านั้น ศีลก็ครบ ไม่ว่าจะเป็นศีลกี่ข้อก็ตาม อริยมรรคมีองค์แปดก็ครบ เพราะแค่คำว่า "ไม่" เราก็ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับกรรมแล้วครับ ตัดไปเลย ผิดกับการที่เราต้องรักษาศีล เจริญอริยมรรคมีองค์แปด แยกเป็นส่วนๆ (ซึ่งก็เหมือนการไปตัดแต่งกิ่งนั่นแหละ) เพราะสุดท้ายทุกๆข้อก็ล้วนสรุปลงไปที่คำเดียวคือคำว่า "ไม่" หรือ "ไม่ยึดติด" โดยอัตโนมัติ ถือเป็นการถอนรากถอนโคนกิเลส เลิกเล่นเกมกรรมทันที เพราะกรรมหรือธรรมมันก็อุปโลกน์หรือเป็นสมมติทั้งนั้น พอไม่เล่นเกมกรรม อุปาทานในขันธ์ก็จะคลายลงเองโดยอัตโนมัติ

ธรรมะของหลวงพ่อโพธิ์ศรีสุริยะนั้น อย่าฟังผ่านๆหรือฟังไม่จบ เพราะคุณจะเข้าใจผิดได้ง่ายๆ แม้กระทั่งผู้ปฏิบัติที่ปฏิบัติมานานก็ไม่เว้น ลองฟังจริงๆจังๆ เดี๋ยวก็รู้เองว่าใช่หรือไม่ใช่

No comments:

Post a Comment