Thursday, January 24, 2013

บันทึกสัจธรรม: คำนำ

บันทึกสัจธรรมเล่มนี้เป็นหนังสือที่ผมเขียนขึ้นเพื่ออธิบาย ขยายความ เทศนาธรรมของหลวงพ่อโพธิ์ศรีสุริยะ เขมรโตแห่งวัดร่มโพธิธรรม ที่ได้ฟื้นฟูสัจธรรมดั้งเดิมแท้แห่งพุทธะให้กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง

บทความต่างๆในหนังสือเล่มนี้จะช่วยคุณให้เชื่อมโยงสัจธรรมกับระบบบัญญัติเก่าๆที่มีสอน มีเรียน มีศึกษากันมาก่อนหน้านี้ ให้คุณได้เข้าใจสัจธรรมมากขึ้น ขณะเดียวกันก็จะลบล้างแง่มุมโมหะความหลงในความวกวนของธรรมที่ไม่ใช่เนื้อหาสัจธรรมแท้ไปด้วยพร้อมๆกัน

สื่อสัจธรรมทุกชนิดไม่ใช่สมบัติส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่ง หรือมีลิขสิทธิ์เฉพาะสำหรับใครคนใดคนหนึ่ง และไม่ใช่เครื่องมือหาเลี้ยงชีพแต่อย่างใด ไม่เว้นแม้แต่ตัวผมเอง เพราะสัจธรรมนั้นคือสมบัติของสังสารวัฏ ได้มาฟรีก็ต้องให้ฟรีแบบไม่มีเงื่อนไข ดังนั้นทุกท่านสามารถช่วยกันเผยแพร่เนื้อหาสัจธรรมในหนังสือเล่มนี้ออกไปให้มากที่สุด ด้วยการส่งต่อ สำเนาต่อ เนื้อหาในหนังสือ โดยไม่บิดเบือนเนื้อหาจากต้นฉบับนี้

ห้ามนำเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ไปพิมพ์หนังสือขายในเชิงพานิชย์โดยเด็ดขาด(ไม่อนุญาตในทุกกรณี) หากท่านได้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ ก็สามารถนำไปเผยแพร่ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตแต่อย่างใด

ขอให้ทุกท่านได้มีส่วนแห่งบารมีองค์พุทธะ พระมหาโพธิสัตว์ และองค์หลวงพ่อโพธิ์ศรีสุริยะ เขมรโตโดยทั่วกันเทอญ

สาธุ

ธนน รัตนบรรณกิจ(ปริ๊นซ์)
Prince.dhanon@gmail.com
DTAC.081-552-9856
AIS.089-050-4205

4 comments:

  1. อนุโมทนา สาธุค่ะ

    ReplyDelete
  2. ทำไมมันไม่ให้แสดงความคิดเห็น

    ReplyDelete
  3. เว็บใหม่แจ่มขึ้นเรื่อยๆครับ รอให้อัพเนื้อหาเดิมขึ้นให้หมดก่อนนะครับ

    ReplyDelete