Thursday, November 30, 2017

บทขอขมากรรมการตอกย้ำอุปาทาน 2

บทนี้เป็นบทที่ปรับปรุงจากเวอร์ชั่นแรก และยาวขึ้นครับ ครอบคลุมทุกรายละเอียดประเด็นกรรม บทนี้เป็นอีกบทหนึ่งที่สำคัญ เพราะสิ่งตอกย้ำอุปาทานทั้งหลายเหล่านี้ ล้วนเป็นเหมือนคลื่นรบกวนจิตใจอยู่ตลอดเวลา ทำให้ยากที่จะโพล่งออก กว้างออกได้ ใครฟุ้งซ่าน ตอกย้ำตอกยึด ก็ใช้บทนี้ขอขมากรรมบ่อย ๆ เดี๋ยวมันคลายออกเอง และเตือนเหมือนเดิม ขอขมากรรมก็ให้เป็นไปอย่างหมดจิตหมดใจนะครับ ไม่ต้องตั้งเอาอะไรทั้งนั้น

----------------------------------

บทขอขมากรรมการตอกย้ำอุปาทาน 2

ขอนอบน้อมองค์มหาบารมี ทุกพระองค์ทรงเป็นประธาน